Doorgaan naar hoofdcontent

Autosnelwegen naar 80 km/h

Nee, Melanie zet geen nieuwe borden neer !

Maar ze laat wel na om het inhalen door vrachtwagens vergaand te verbieden.
Die zijn er namelijk de oorzaak van dat onze, ten koste van vele miljarden aangelegde 2- tot 5-baans snelwegen door soms drie dik naast elkaar rijdende vrachtwagens worden gereduceerd tot provinciale wegen.

Daarop aangesproken laat ze via haar ambtenaren weten, dat een verbod mogelijk tot gevaarlijke situaties zou kunnen leiden.. Alsof de huidige aanpak niet continue tot gevaarlijke situaties leidt, aanrijdingen en files oplevert, en bovendien kapitaalvernietiging is.

Navraag bij enkele transporteurs leert dat deze prima zouden kunnen leven met een inhaalverbod: inhalen kost veel geld (extra brandstof), geeft een slecht imago, biedt kans op boetes en leidt niet tot een sneller transport.

Na enkele jaren van observatie valt mij op dat de 'daders' veelal buitenlandse kentekens hebben. Een blik op het gezicht van de inhalers met een Nederlands kenteken leert dat deze nogal eens een niet-Nederlands uiterlijk hebben. Bekend is dat vele Oost-Europese chauffeurs in Nederlandse loondienst zijn of via een andere constructie aan het werk zijn. Maar onder de inhalers zijn natuurlijk ook Nederlanders.

Ik schreef 'daders', omdat ook daar en wanneer het verboden is, er toch wordt ingehaald. Maar ook waar het niet verboden is, levert inhalen in potentie gevaarlijke situaties op, en ook dat is verboden.


Waarom vraagt Melanie niet even aan haar Duitse collegae hoe deze het doen ? Op de Autobahn staat vaak genoeg een bord 'verboden in te halen voor vrachtwagens tussen 06:00 en 22:00'.

Maar de crux zit hem natuurlijk in de afwezigheid van handhaving, zowel van het inhaalverbod als op het veroorzaken van gevaarlijke situaties bij inhalen waar het niet verboden is. Geen agent of Porsche te zien, dus geen pakkans. Of toch wel ?

Boven de weg hangen duizenden camera's ten behoeve van de verkeersveiligheid. Dit gedrag is dus al in beeld, en behoeft nog uitsluitend te worden 'geoogst'. Software fluitje van een cent, en wellicht al gereed, maar mag niet gebruikt worden wegens .. privacy !

Voor de kosten hoeft Melanie het niet te laten: met enkele miljoenen in plaats van miljarden voor een paar honderd borden. Het levert ook nog wat op: bij de grens aanhouden van de overtreders, direct afrekenen van een forse boete  voor elke (!) overtreding, anders niet verder rijden. Die 'oogst' zal niet lang duren: na enkele maanden weten de overtreders wel beter en kunnen de andere weggebruikers genieten van een vlotte doorstroming op onze schitterende autowegen, waar je soms zelfs 130 kunt rijden !

Misschien moet Melanie toch maar nieuwe borden neerzetten.



Reacties

Populaire posts van deze blog

Weet u nog: zure regen, ozongat ..

En nu dan: CO2

Je mag het gerust een hype noemen. Niet zo erg, gaat wel weer over, tot een volgende: marsmannetjes ?
Maar: het is wel erg, want net als de eerdere hypes niet gebaseerd op feiten, maar op foutieve aannames. Zo gingen er bijvoorbeeld veel bomen dood, niet omdat het zuur regende (en dat deed het vlak bij grote stallen), maar omdat de betreffende bomen niet geschikt waren om hier te groeien, en dus wat vroeger dood gingen. Let wel: ik spreek alleen uit eigen waarneming. In de tijd dat dit speelde ging ik op de Veluwe wonen, en de bomen groeiden en groeien letterlijk tot in de hemel, geen dooie boom te bekennen.
Ook met deze nieuwe hype zou te leven zijn, ware het niet dat we als lemmingen onze ondergang tegemoet lijken te gaan: onze financiĆ«le ondergang wel te verstaan. Los van het feit of de menselijke activiteit. lees:  de uitstoot van CO2wel een factor van enig belang is bij de opwarming van de aarde, getuigt het van weinig realiteitszin om te denken dat de mens die opwar…

Spitsstrook maakt uitvoegen gevaarlijk

Als u naar het plaatje kijkt is het meteen duidelijk: als de spitsstrook niet in gebruik is moet bij het afslaan worden uitgevoegd over een kortere afstand dan nog veilig is.
Voordat de vluchtstrook een spitsstrook werd was deze smaller en was het uitvoegen op de 'oude' afrit veilig te doen. Nu moet gewacht worden met uitvoegen tot na het einde van de doorgetrokken streep van de spitsstrook (die dan niet in gebruik is en weer even vluchtstrook, dus ook verboden om op te rijden) om over de brede 'vluchtstrook' de afrit te bereiken. De doorgetrokken streep zou al 100 meter eerder een onderbroken lijn moeten worden.
Terzijde: de uitrit is ruim bemeten, tot bijna boven, daar versmalt deze. Gevolg: alle rechtsafslaand verkeer wacht nodeloos op de massa linksafslaande auto's en veroorzaakt daarmee een file tot op de autoweg. Oplossing: verbreed de afrit bovenaan weer.